Учители и педагогически персонал

Учители и педагогически персонал

Отговорност:

Да бъдат осведомени за специфичните нужди на децата с увреждания и затруднения в учебния процес и да адаптира учебния материал и подхода си, за да ги подкрепят по най-ефективен начин. Трябва да сътрудничат с училищното ръководство и другите страни, за да предложат конкретни решения и да участват в обучения за работа с деца с увреждания и затруднения.

Компетенции:

Учителите и педагогическият персонал трябва да бъдат компетентни в работата с деца с различни увреждания и да бъдат обучени по методи и стратегии за приобщаващо образование. Те трябва да разработят и изпълняват индивидуални образователни планове за децата с увреждания и затруднения, да осигурят достъп до адаптирани учебни материали и да предоставят подкрепа и насочване на тези деца в учебния процес.