Ученически Съвет

Ученически Съвет

Отговорност:

Ученическият съвет в училище „Просвета“ е организация, съставена от избрани от класа си ученици (представители на всеки клас), които представляват интересите и гласа на учениците пред ръководството на училището. Те имат ролята да сътрудничат с учениците, учители, родители и ръководството на училището за подобряване на учебната и социалната среда в училището.

Компетенции:

Ученическият съвет може да събира информация от учениците с увреждания и да представи техните нужди и предложения на ръководството на училището. Те могат да създават информационни материали и организират събития, които насърчават разбирането и приемането на учениците с увреждания в училищната общност. Ученическият съвет може да провежда консултации с учениците с увреждания и да изготвя предложения и препоръки, които се отнасят до подобряване на учебните условия и достъпа до учебни материали и ресурси. Те трябва да бъдат способни да анализират нуждите и да представят конкретни предложения, които да се вземат предвид от ръководството.