Ученици със специални образователни потребности

Ученици със специални образователни потребности

Отговорност:

Да изразят своите нужди и предизвикателства, които срещат в училището. Трябва да бъдат активни участници в процеса на подобрение на условията и програмите за образование. Те трябва да могат да се изразяват свободно, да споделят своите идеи и да се включат в образователния процес.

Компетенции:

Те могат да подчертаят нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени децата с увреждания. Могат да се включват в организиране на кампании за по-добра информираност, подкрепа и защита на правата на децата с увреждания, участие в консултации и преговори с училището и други заинтересовани страни.