Ръководство на фирмата

Ръководство на фирмата

Ролята на ръководството на фирмата е да управлява фабриката, като по възможност намалява разходите и увеличава приходите (печалбата). Могат да наемат или уволняват служители, но в съответстиве с нормативните актове (закони, наредби, правилници, заповеди, инструкции). Те са отговорни за заплащането на възнагражденията и спазването на трудовото законодателство. 

Компетенции:

Преговарят с работническата комисия за постигане на компромисно решение относно неплатените заплати и осигуровки. Ангажират се да изплатят задълженията към работниците и да поемат разходите за купони и ваучери за храна. Търсят финансови решения или помощ от представители на правителството, ако фирмата се намира в тежко финансово положение.