Ръководство на училището

Ръководство на училището

Отговорност:

Отговаря за осигуряване на подходящи условия и адаптирани учебни програми за деца със затруднения и  увреждания. Трябва да се съгласува с другите страни и да предприеме необходимите мерки за промяна на положението. Задачата му е да осигури финансовите и човешките ресурси, необходими за подобряване на образователната среда.

Компетенции:

Ръководството на училището носи отговорност за осигуряването на равни възможности за всички ученици, включително и за децата със затруднения в ученето и децата с увреждания. Те трябва да разработят подходи и програми, които да включват адаптирани учебни материали, специализирани образователни програми и подходящи условия за децата с увреждания и затруднения в учебния процес. Компетентностите включват управленски решения, преразпределение на ресурси и организация на образователната среда.