Работници във фабрика

Служителите/работниците в текстилната фабрика

Ролята на служителите в текстилната фабрика е да работят и осъществяват производството на текстилни изделия. Те са директно засегнати от проблемите с неплатени възнаграждения и прекратяването на трудовите договори. 

Компетенции:

Организиране на представителство на служителите и формиране на работническа структура (организация/борд) за преговори с ръководството на фирмата и представители на местната власт. Предоставяне на документация и доказателства за неплатени заплати и осигуровки на инспекторите по труда. Активно участие в преговорите и търсене на справедливо и удовлетворяващо решение за работниците.