Представител на местните власти

Представител на местните власти

Местните власти са отговорни за управлението на града Айляксити и създаването на подходящи жилищни условия за бежанците. Те трябва да създадат и изпълнят политики и програми, които да осигурят достъпно и устойчиво настаняване на бежанците. Местните власти могат да работят заедно с другите заинтересовани страни, за да изградят партньорства и да намерят финансови ресурси за създаване на нови жилищни проекти или реновиране на съществуващи сгради. Те могат изслуша нуждите на бежанците и да координира усилията за намиране на жилищни решения.