Представители на правителството

Представители на правителството

Инструкции: 

Вие ще представлявате правителството на Свободад, отговорно за прилагането на Закона за потискане и ограничаване на изразяването. Обмислете причините, които стоят зад законодателството и опасенията на правителството относно социалния ред и сигурността. Предложете мерки, които да балансират тези опасения със запазването на свободата на словото. Стремете се да намерите общ език с другите заинтересовани страни.

Компетенции:

Преразглежда и променя Закона за потискане и ограничаване на свободното изразяване, за да отстрани репресивните мерки и да зачита основните права на гражданите. Установява комисия или независим орган за наблюдение и защита на свободата на словото и правата на човека. Води диалог с гражданите и заинтересованите страни, за да чуе техните опасения и предложения и да работи съвместно с тях.