Представители на местната власт

Представители на местната власт

Инструкции: 

Ролята на представителите на местната власт е да защитават интересите на гражданите и да осигурят подкрепа в решаването на проблемите в общността. 

Компетенции:

Установяват контакт с ръководството на фирмата и профсъюзите, за да бъдат наясно със състоянието на текстилната фабрика и проблемите на работниците. Подкрепят работниците и ги насърчават да се организират и представят своите искания и проблеми пред съответните инстанции. Предлагат решения и мерки за подпомагане на фабриката и работниците, като например предоставяне на финансови стимули или насочване към програми за професионална преквалификация.