Представители на местната власт

Представители на местната власт

Представителите на местната власт са отговорни за създаването на условия, в които младежите могат да участват активно в политическия процес и обществения живот. 

Компетенции:

Те могат да участват в диалог с младежките организации и активисти, за да разберат техните нужди и предложения. Представителите на местната власт могат да създават младежки съвети или консултативни органи, които да представят интересите на младежите и да имат влияние върху взимането на решения. Те също така могат да се ангажират с образователни и информационни кампании, които да насърчават младежкото участие и да гарантират, че гласът на младежите се чува.