Правото на работа и труд

Загадка

Колко евро е минималната работна заплата в Европейския съюз към януари 2023 г. ?