Правителството

Правителството

Отговорност: 

Правителството е отговорно за създаването и прилагането на законодателството, което ограничава или не  свободата на събиране и сдружаване. Тяхна роля и задължение е да осигурят баланс между правата на гражданите и необходимостта от сигурност и обществен ред.

Компетенции:

Правителството и парламентът са отговорни за създаването, приемането и изпълнението на закони, включително на този, който ограничава правото на свободно събиране и сдружаване.  Те също така носят отговорността да гарантират баланс между правата на гражданите, и необходимостта от сигурност и обществен ред.

 Компетентностите включват 

  • Преглед на настоящото законодателство; 
  • Създаване и приемане на законодателни мерки;
  • Възможност за директни и индиректни консултации с гражданското общество;
  • Вземане на решения, които възстановяват правото на свободно събиране и сдружаване.