Пациенти и пациентски организации

Пациенти и пациентски организации

Отговорност: 

Защитаване на правата на пациентите и насърчаване на участието им в процесите на вземане на решения, свързани със здравеопазването. Лобиране (застъпничество) за подобряване на достъпа до специализирано лечение и създаване на програми за редки заболявания. Информиране на пациентите за наличните възможности за лечение и подкрепа, както и за техните права и възможности за финансиране на лечението.

Компетенции:

Защита на правата на пациентите и насърчаване на участието им в процесите на вземане на решения, свързани със здравеопазването. Лобиране за подобряване на достъпа до специализирано лечение и създаване на програми за редки заболявания към медицинските заведения. Информиране на пациентите за наличните възможности за лечение и подкрепа, както и за техните права и възможности за финансиране на лечението. Могат да се организират протести или да се установява сътрудничество с международни пациентски и здравни организации.