Организации за правата на човека

Организации за правата на човека

Отговорност: 

Организациите за правата на човека са важна страна в защитата на правата на гражданите. Те работят задаване на гласност на свободата на събиране и сдружаване, наблюдават нарушенията на правата и подкрепят гражданите в техните борби за промени.

Компетенциите включват:

  • Да документират нарушенията на правото на свободно събиране и сдружаване; 
  • Да подкрепят гражданите при осъждане на нарушенията; 
  • Да насърчават правителството да приеме реформи; 
  • Те също така могат да предоставят юридическа помощ и образователни ресурси на гражданите, за да им помогнат в тяхната борба за спазване на основните права на човека.