Правото на участие в обществени въпроси и дела

Загадка

Каква е фамилията на човека, който написва трактата „За обществения договор, или принципи на политическото право“?