Министерство на здравеопазването и здравните власти

Министерство на здравеопазването и здравните власти

Отговорност: 

Разработване и прилагане на национална стратегия за превенция и справяне с редките заболявания. Повишаване на финансовата подкрепа за достъп до специализирано лечение. Укрепване на системата за обучение и подготовка на медицинските специалисти в областта на редките заболявания.

Компетенции:

Разработване и прилагане на национална стратегия за повишаване на финансовата подкрепа за лечението на пациентите с редки заболявания, както и подобряване на достъпа до специализирано лечение. Подобряване на образователната и обучителната система за медицинските професионалисти, които се специализират в редките заболявания.