Местна общност

Местна общност

Местната общност включва местните жители. Те имат важна роля в създаването на подкрепа, разбиране и интеграция на бежанците в града. Местната общност може да организира кампании за осведомяване и създаване на публично мнение, които да насърчат подкрепата за подходящи жилищни условия за бежанците. Те могат също така да предоставят доброволческа помощ и подкрепа в процеса на настаняване и интеграция на бежанците в общността.