Медицински специалисти и медицински организации

Медицински специалисти и медицински организации

Отговорност: 

Повишаване на компетентността и обучението на медицинските специалисти в областта на редките и сложни заболявания. Създаване на специализирани центрове и отдели, които да предоставят специализирана грижа за пациентите с редки заболявания. Сътрудничество с международни мрежи и организации за споделяне на най-добри практики и опит в лечението на редки заболявания.

Компетенции:

Повишаване на компетентността и обучението на медицинските специалисти в областта на редките и сложни заболявания. Създаване на специализирани центрове и отдели, които да предоставят специализирана грижа за пациентите с редки заболявания. Сътрудничество с международни мрежи и организации за споделяне на най-добри практики и опит в лечението на редки заболявания.