Журналисти и Медии

Журналисти и Медии

Инструкции: 

Ще представлявате журналисти и медии, засегнати от Закона за потискане и ограничаване на изразяването. Обсъдете предизвикателствата, с които се сблъсквате при отразяването на събитията в условията на ограничителните мерки (измислете си ги). Обмислете новаторски подходи за запазване на журналистическата почтеност, докато се ориентирате в нормативната (законова) уредба. Предложете стратегии за защита на свободата на печата и радио-телевизионните предавания, като същевременно вземете предвид съображенията за национална сигурност.

Компетенции:

Разкриване на истината и разследване на нарушенията:

Журналистите трябва да продължат да разкриват истината и да провеждат разследвания относно нарушенията на правата на човека, корупцията и ограниченията на свободата на изразяване. Те могат да разглеждат и документират случаи на цензура, заплашвания и нарушения на свободата на медиите и да ги публикуват, за да ги извадят наяве.

Създаване на сътрудничество:

Журналистите и медиите могат да се свържат и да създадат мрежи за сътрудничество с други медийни организации, както в страната, така и в чужбина. Те могат да обменят информация, опит и ресурси, за да се подкрепят в разкриването на истината и борбата срещу цензурата.

Изграждане на обществено мнение и осведоменост:

Журналистите и медиите могат да играят важна роля в изграждането на обществено мнение и повишаването на осведомеността за свободата на словото. Те могат да организират образователни кампании, публични дебати и събития, които да информират гражданите за значението на свободата на изразяване и последиците от цензурата.