Право на жилище и убежище

Загадка

Колко искания за получаване на убежище в Европа са направени към 2021г.?