Достъп до здравеопазване

Загадка

Съберете средната продължителност на живота в добро здраве на мъжете и жените в Европа по данни от 2020г. ?