Гражданите

Гражданите

Отговорност: 

Гражданите са основната заинтересована страна, която иска да се възстанови свободата на събиране и сдружаване. Те желаят да имат възможност да изразят своите мнения и да се организират свободно за защита на правата си.

Възможности:

Гражданите имат правото да изразят своите мнения и свободно да се сдружават за защита на своите права. Те са изправени пред предизвикателството да намерят начини да упражнят тези права в съответствие с новите ограничения, наложени от закона. Възможностите им включват мирно събиране, обединяване в граждански организации и лобиране (застъпничество) за промяна на законодателството.