Бежанец

Бежанец

Бежанецът е лице, което е напуснало своята страна поради преследване, конфликт или други опасности в неговата държава и е потърсило убежище в града Айляксити (който се намира в друга държава). Те се нуждаят от подходящи жилищни условия, които да им осигурят стабилност, безопасност и възможност за интеграция в общността. Бежанците имат право да бъдат чути и включени в процеса на намиране на решение за проблема с жилищните условия и трябва да се насърчи тяхната активна роля и участие. Той може изрази своите нужди и предизвикателства, свързани с настаняването и достъпа до убежище.