Активисти и Организации на гражданското общество

Активисти и Организации на гражданското общество

Инструкции: 

Вашата роля е да представлявате активисти и организации на гражданското общество (неправителствена организация – НПО), които се застъпват за промяна. Анализирайте въздействието на Закона за потискане и ограничаване на изразяването на мнение върху способността Ви да се изказвате и да мобилизирате общественото мнение. Разработете стратегии за повишаване на осведомеността, насърчаване на диалога и оспорване на ограниченията на свободата на словото.

Компетенции:

Организиране на протести и мирни акции:

Активистите и организациите могат да мобилизират гражданите и да организират протести и мирни акции за подкрепа на свободата на словото. Те могат да организират масови демонстрации, петиции, маршове и други форми на обществено изразяване, които да привличат вниманието на обществото и международната общност.

Правни действия и обжалвания:

Активистите и организациите могат да използват правната система и да предприемат правни действия срещу нарушенията на свободата на изразяване. Те могат да подадат жалби до съответните съдебни инстанции и международни правозащитни организации като аргументират правотата на своите искания или твърдения, за да се извади наяве нарушаването на правата на гражданите.