Активисти за правата на младежите

Активисти за правата на младежите

Активистите за защита на младежките права са група, която се бори за зачитане на правата на младите хора и за насърчаване на техния активен принос в политическия и обществения живот. 

Компетенции:

Организиране на срещи и дискусии с политически лидери и представители на партии, където младежите да представят своите гледни точки и да дават предложения. Могат да създадат онлайн платформа или форум (организация), където младежите да имат възможност да изразят своите мнения, идеи и предложения относно подобряване на средата. Създаване на кампании (онлайн или офлайн), с които да се привлече внимание към проблема и да се настоява за по-голяма роля на младежите в политическия процес.