Никол Първанова

Никол Първанова

Председател

Никол е на 22 години, студент в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право".

2015 година се запознава с неправителствения сектор с организация GLOW leadership academy, след това се записва в ABLE mentor и се фокусира върху организиране на дарителска кампания за Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”.

От 2015 до момента е доброволец към Националната пациентска организация - първо по превенция и контрол на ХИВ/СПИН между младежи от 14 до 18 години, след това по проект “Ваксинко” - информационна кампания относно важността на ваксините.

2016 година взема участие в Европейски младежки парламент, като представител на България в Манчестър. Същата година става част от Софийски ученически съвет, където встъпва в едногодишен мандат като главен секретар.

2017 година преминава Националната младежка академия на Национален младежки форум- НМФ и я завършва като посланик на Структурния диалог - с настоящо работно наименование "Диалог на ЕС по въпросите за младежта". Представител е на България на конференцията в Букурещ 2019 и по време на Българското председателство 2018.

От 2017 година до момента е част от Фондация "Международна награда на херцога на Единбург - България" със завършено ниво на Бронз, а от 2020 година и на Сребро.

През 2017 става част от управителния съвет на НМФ с мандат 2 години. Първата година отговаря за приоритет “Гражданска активност”. През втората година от мандата отговаря за приоритет “Младежки права”.

  • Имейл

    parvanova@smisal.eu

Христина Димитрова

Христина Димитрова

Учредител

Христина е на 26 години, докторант по политически науки в Университет за национално и световно стопанство. Завършва бакалавър направление "Политически науки" с немски език, специалност "Политология" с английски език. Магистър „Приложна политология“.

Има над 12 години опит в неправителственият сектор, студентските организации и в сферата на младежките политики. Над 8 години е била доброволец с хуманитарна мисия в БМЧК. Нейната кауза е утвърждаване на хуманитарните ценности сред децата и младежите. Активно се е занимавала с „Въведение в хуманитарното право“ и „Първа помощ и психосоциална подкрепа“. Дългогодишен опит при работата с деца със специфични нужди и образователни потребности.

Член на Студентски съвет мандат 2016 – 2018 към Университет за национално и световно стопанство. Председател СНЦ „ЕГО ПОЛИТИКО“ мандат 2016 и 2017 .Зам.-председател на Младежка асоциация по политически науки от 2017г.

  • Имейл

    dimitrova@smisal.eu

Кристиян Христов

Кристиян Христов

Учредител

Кристиян е на 26 години и завършва бакалавър в Университет за национално и световно стопанство - УНСС, с направление "Политически науки" с английски език, специалност "Политология" с френски език.

От 6 години се занимава с гражданско образование, участва в различни кампании за насърчаване активното гражданско общество и повишаване гражданската култура.

От Февруари 2015 - Февруари 2017 е избран за Заместник - председател Студентско Сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО". Oт Юни 2016 - Юни 2018 е член към Факултетен съвет към Факултет "Международна икономика и Политика" УНСС.

От Юни 2017 - Декември 2018 е избран за представител на катедра Политология в Студентски съвет към Университет за национално и световно стопанство.

Член на управителния съвет на Младежка асоциация по политически науки. Участвал активно в екипа за сформиране на Консултативния съвет по въпросите за младежта към Столична община.

  • Имейл

    hristov@smisal.eu