Никол Първанова

Никол Първанова

Председател

Никол е на 23 години, студент в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право".

2015 година се запознава с неправителствения сектор с организация GLOW leadership academy, след това се записва в ABLE mentor и се фокусира върху организиране на дарителска кампания за Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”.

От 2015 до момента е доброволец към Националната пациентска организация - първо по превенция и контрол на ХИВ/СПИН между младежи от 14 до 18 години, след това по проект “Ваксинко” - информационна кампания относно важността на ваксините.

2016 година взема участие в Европейски младежки парламент, като представител на България в Манчестър. Същата година става част от Софийски ученически съвет, където встъпва в едногодишен мандат като главен секретар.

2017 година преминава Националната младежка академия на Национален младежки форум- НМФ и я завършва като посланик на Структурния диалог - с настоящо работно наименование "Диалог на ЕС по въпросите за младежта". Представител е на България на конференцията в Букурещ 2019 и по време на Българското председателство 2018.

От 2017 година до момента е част от Фондация "Международна награда на херцога на Единбург - България" със завършено ниво на Бронз, а от 2020 година и на Сребро.

През 2017 става част от управителния съвет на НМФ с мандат 2 години. Първата година отговаря за приоритет “Гражданска активност”. През втората година от мандата отговаря за приоритет “Младежки права”.

2021 Никол бе избрана за Консултативният съвет по въпросите за младежта към Съвета на Еропа.

  • Имейл

    parvanova@smisal.eu

Христина Димитрова

Христина Димитрова

Учредител

Христина е на 26 години, докторант по политически науки в Университет за национално и световно стопанство. Завършва бакалавър направление "Политически науки" с немски език, специалност "Политология" с английски език. Магистър „Приложна политология“.

Има над 12 години опит в неправителственият сектор, студентските организации и в сферата на младежките политики. Над 8 години е била доброволец с хуманитарна мисия в БМЧК. Нейната кауза е утвърждаване на хуманитарните ценности сред децата и младежите. Активно се е занимавала с „Въведение в хуманитарното право“ и „Първа помощ и психосоциална подкрепа“. Дългогодишен опит при работата с деца със специфични нужди и образователни потребности.

Член на Студентски съвет мандат 2016 – 2018 към Университет за национално и световно стопанство. Председател СНЦ „ЕГО ПОЛИТИКО“ мандат 2016 и 2017 .Зам.-председател на Младежка асоциация по политически науки от 2017г.

  • Имейл

    dimitrova@smisal.eu

Кристиян Христов

Кристиян Христов

Учредител

Кристиян е на 26 години и завършва бакалавър в Университет за национално и световно стопанство - УНСС, с направление "Политически науки" с английски език, специалност "Политология" с френски език.

От 6 години се занимава с гражданско образование, участва в различни кампании за насърчаване активното гражданско общество и повишаване гражданската култура.

От Февруари 2015 - Февруари 2017 е избран за Заместник - председател Студентско Сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО". Oт Юни 2016 - Юни 2018 е член към Факултетен съвет към Факултет "Международна икономика и Политика" УНСС.

От Юни 2017 - Декември 2018 е избран за представител на катедра Политология в Студентски съвет към Университет за национално и световно стопанство.

Член на управителния съвет на Младежка асоциация по политически науки. Участвал активно в екипа за сформиране на Консултативния съвет по въпросите за младежта към Столична община.

  • Имейл

    hristov@smisal.eu