За „Благичка“ – Историята на един млад Предприемач

Гражданската активност в България – през погледа на младите роми/ ромската общност