За „Благичка“ – Историята на един млад Предприемач

Европейски ценности за бъдещето на страните от Югоизточна Европа

Гражданската активност в България – през погледа на младите роми/ ромската общност