Речник

Речник Глава – правото на работа и труд: Социални и здравни осигуровки:  Осигуровки в България се плащат при извършване на трудова дейност (социално осигурителни вноски). Или въз основа на българско гражданство (здравни вноски). Социални осигуровки Полагането на труд е в основата за възникване на задължение за социалноосигурителни вноски: Социалните осигуровки включват осигурителни вноски за ДОО …

С-ПРАВОчник

Добре дошли в С-ПРАВОчник Изредените 8 раздела по-долу са част от самата книга-игра. При избор на някой от 8., ще бъдете отведени до заключена страница, която дава началото на играта. За да можете да продължите нататък, трябва да имате налична принтираната версия на С-ПРАВОчник. При въпроси се свържете с нас през наличните канали за комуникация …