Организацията е с нестопанска цел, която осъществява дейността си в обществена полза, за насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социална интеграция на всеки млад човек между 18 и 35 години в Република България. Ще работи за оптимизиране и да подпомага младежките политики, водени на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Note: Carousel will only load on frontend.