Свобода от събиране и сдружаване

Загадка

Каква е абревиатурата на най- голямата чадърна младежка организация в Европа?