Свобода от дискриминация

Загадка

Колко са най-често срещаните видове дискриминация?